Arbeidsområder:
Relasjonsledelse
Relasjonskompetanse
Relasjonspedagogikk Nyhet
Endring/omstilling
Humor - Helse - Ledelse
Coaching
Kommunikasjon og samhandling
Kontflikthåndtering
Lagutvikling
HMS -
NÆRVÆRSLEDELSE

Fagartikler:

Liv og ledelse:
Ledelse er å forløse krefter
Lederens A-faktor
Ledelse og mobbing
Ledelse og lykke
Selvledelse – århundredets lederprosjekt
Hastverksmennesket – et scannende vesen
Tillit er bærebjelken
Kompetanse er mer enn eksamener
Ledelse av likeverdighet
Kvinner og den nye lederrollen
Den autoriserte medarbeideren
Når alt kommer til alt
Optimismens høyborg