Arbeidsområder:
Relasjonsledelse
Relasjonskompetanse
Relasjonspedagogikk Nyhet
Endring/omstilling
Humor - Helse - Ledelse
Coaching
Kommunikasjon og samhandling
Kontflikthåndtering
Lagutvikling
HMS -
NÆRVÆRSLEDELSE
Jan Spurkeland

Kontoradresse: 5912 Seim
Tlf: +47 56 35 12 51
mobil: +47 91 60 30 63

E-post: jspurkel@online.no