Arbeidsområder:
Relasjonsledelse
Relasjonskompetanse
Relasjonspedagogikk Nyhet
Endring/omstilling
Humor - Helse - Ledelse
Coaching
Kommunikasjon og samhandling
Kontflikthåndtering
Lagutvikling
HMS -
NÆRVÆRSLEDELSE
Samarbeidspartnere
  --  Danmark  --
 

Institut for Relationspsykologi

Relasjonsledelse AS har innledet et samarbeid med Institut for Relationspsykologi i Danmark. Våre danske samarbeidspartnere har skrevet bøker som har sterk tilknytning til våre bøker innen relasjonsteori.

 
  --  Relasjonsledelse Norge  --
 

Hanne Kristin Rohde

Hanne Kristin Rohde er nytt medlem i Relasjonsledelse Norge. Hun jobbet tidligere i Oslo-politiet, men jobber nå fulltid med foredrag og Relasjonsledelse.

Øyvind Røkenes

 • Spesialområde: Temaorganisering og vedlikehold av team
 • Praktisk ledererfaring innen personalledelse
 • Lang erfaring innen organisasjons- og lederutvikling i Hydro
 • Videreutdaning innen Coaching, veiledning og relasjonsledelse
 • Lang erfaring som foredaragsholder i organisasjoner, bedriftet og på høyskoler
 • Autorisert innen Relasjonsledelse
 • Kontakt: tlf. 91587511,
 
Bilde

Elin Gullesen Bratt

 • Bred erfaring som pedagog, leder og styrer i private og offentlige barnehager
 • Flerårig erfaring som lærer og innleid foredragsholder på høgskoler
 • Mangeårig kompetanseleder i kommunesektoren
 • Videreutdanning innen ledelse
 • Erfaren og engasjert foreleser
 • Autorisert innen relasjonsledelse
 • Sertifisert coach
 • Spesialområde: utvikling av enkeltpersoners og organisasjoners kreativitet
 • Kontakt: tlf. 99589944,
 
Bilde
 

Helga Bognø

 • Bred ledererfaring innen helsefaget, personal- og organisasjonsjef i off.sektor,prosjektledelse og forskning
 • Mangeårig erfaring som lærer og foredragsholder på høyskoler,universitet og konferanser (nasjonalt/internasjonalt)
 • Videreutdanning innen organisasjon og ledelse,coaching, gestaltveiledning og relasjonsledelse
 • Lang erfaring innen organisasjons- og lederutvikling i offentlig og privat virksomhet
 • Kontakt: Mobil 40 47 21 44,
Bilde
 

Marit Onshuus Lysebo

 • Lang erfaring som pedagog, prosessveileder og coach
 • Flere års praktisk ledererfaring fra grunnskolen
 • Videreutdanning innen coaching, veiledning og relasjonsledelse
 • Master i ledelse fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i anvendt organsisasjonspsykologi
 • Kontakt: Korpsveien 43, 3033 Drammen, mob: 98017355,
 
Bilde
 

Reinert Kamøy

 • Lang erfaring med informasjonsteknologi, ledelse, team- og organisasjonsutvikling og som gründer.
 • Praktisk erfaring med coaching og teamutvikling samt endringsledelse fra bl.a. Statoil og Kongsberg Gruppen.
 • Utdannet ingeniør med videreutdannelse og sertifisering innen coaching, teamutvikling og endringsledelse.
 • Kontakt: Tlf: +4745486814,
 
Bilde
 

Lise Holsen

 • Brobygger mellom mennesker - fra gruppe til team i teori og praksis
 • Konfliktforebygging- og løsning, gjennom relasjonskompetanse
 • Ledelse - Hvordan skape rom for de beste resultater?
 • Sertifisert coach for enkeltpersoner og grupper
 • Analyse av kvalitet og utviklingspotensiale, samt trening for ledere, team eller medarbeidere
 • Hvordan oppnå økte læringsresultater og økt fullføring i skolen?
 • Autorisert innen relasjonsledelse, relasjonskompetanse og relasjonspedagogikk
 • Lang erfaring som rektor, personalleder og pedagog i utviklingsorienterte organisasjoner
 • Bred bakgrunn som kurs- og foredragsholder i offentlige og private bedrifter
 • Alt fra korte foredrag, en-og flerdagsamlinger til prosessorienterte prosjekter over lengre tid
 • Kontakt: Tlf. 952 81 321,
 
Bilde
 

Nina Kramer Fromreide

 • Universitetslektor.
 • Master innen økonomi og ledelse.
 • Autorisert i relasjonsledelse.
 • Erfaring fra ledelse i private og offentlige organisasjoner.
 • Ansatt ved Handelshøyskolen i Bodø/Universitetet i Nordland som universitetslektor i markedsføring, strategi, organisasjon og ledelse.
 • Mange års erfaring som foredragsholder.
 • Kontakt: 40 00 78 25,
 
 
Helene Arnø
 

Helene Arnø

 • Lang ledererfaring innen salg / markedsføring.
 • Motivasjon / Engasjement / Relasjonsbygging / Verdibasert ledelse / Konflikthåndtering / Omstilling
 • Lang erfaring med utviklingsarbeid og rekruttering.
 • Erfaren og engasjert foreleser.
 • Sertifisert NLP-Coach
 • Ingeniørutdanning med tilleggsutdanning innen: Ledelse, Pedagogikk, Effektiv måloppnåelse, Teamoptimalisering, Mental trening, Stressmestring, Voksnes læring
 • Autorisasjon i: Relasjonsledelse, Relasjonskompetanse, Prestasjonshjelp, Relasjonspedagogikk, Verktøy, Tilpasset Ledelse.
 • Kontakt: 97 13 12 00, helene@heledu.no
 • www.heledu.no
 
 
Martha Torvik
 

Martha Torvik

 • Rådgiver
 • Martha har et brennende engasjement for relasjonskompetanse og ser behovet for og verdien av mer bevisst bruk av slik kompetanse på alle livets arenaer.
 • Martha er utdannet innen økonomi, strategi, ledelse og kommunikasjon og har mange års fartstid som leder i store organisasjoner.
 • Gjennom sitt arbeid har hun mye praktisk erfaring med bruk av verktøyene, teknikken og metodikken i Relasjonskompetanse. Behovet for kunnskap om relasjoner ser hun også på mange andre arenaer, ikke minst i idretten hvor Martha har lang fartstid i ulike roller og verv.
 • Martha er en åpen og utadvendt person gjerne deler av sin erfaring og samtidig evner å sette seg inn i oppdragsgiverens utfordringer og målsettinger.
 • Martha har base i Midt – Norge, men tar oppdrag der du måtte ønske.
 • Kontakt: +47 91 67 24 51,
 
 
 

Fler kommer