Arbeidsområder:
Relasjonsledelse
Relasjonskompetanse
Relasjonspedagogikk Nyhet
Endring/omstilling
Humor - Helse - Ledelse
Coaching
Kommunikasjon og samhandling
Kontflikthåndtering
Lagutvikling
HMS -
NÆRVÆRSLEDELSE
Samarbeidspartnere
  --  Danmark  --
 

Institut for Relationspsykologi

Relasjonsledelse AS har innledet et samarbeid med Institut for Relationspsykologi i Danmark. Våre danske samarbeidspartnere har skrevet bøker som har sterk tilknytning til våre bøker innen relasjonsteori.

 
  --  Relasjonsledelse Norge  --
 

Øyvind Røkenes

 • Spesialområde: Temaorganisering og vedlikehold av team
 • Praktisk ledererfaring innen personalledelse
 • Lang erfaring innen organisasjons- og lederutvikling i Hydro
 • Videreutdaning innen Coaching, veiledning og relasjonsledelse
 • Lang erfaring som foredaragsholder i organisasjoner, bedriftet og på høyskoler
 • Autorisert innen Relasjonsledelse
 • Kontakt: tlf. 91587511,
Bilde

Elin Gullesen Bratt

 • Bred erfaring som pedagog, leder og styrer i private og offentlige barnehager
 • Flerårig erfaring som lærer og innleid foredragsholder på høgskoler
 • Mangeårig kompetanseleder i kommunesektoren
 • Videreutdanning innen ledelse
 • Erfaren og engasjert foreleser
 • Autorisert innen relasjonsledelse
 • Sertifisert coach
 • Spesialområde: utvikling av enkeltpersoners og organisasjoners kreativitet
 • Kontakt: tlf. 99589944,
 
Bilde
 

Reinert Kamøy

 • Lang erfaring med informasjonsteknologi, ledelse, team- og organisasjonsutvikling og som gründer.
 • Praktisk erfaring med coaching og teamutvikling samt endringsledelse fra bl.a. Statoil og Kongsberg Gruppen.
 • Utdannet ingeniør med videreutdannelse og sertifisering innen coaching, teamutvikling og endringsledelse.
 • Kontakt: Tlf: +4745486814,
 
 
Helene Arnø
 

Helene Arnø

 • Lang ledererfaring innen salg / markedsføring.
 • Motivasjon / Engasjement / Relasjonsbygging / Verdibasert ledelse / Konflikthåndtering / Omstilling
 • Lang erfaring med utviklingsarbeid og rekruttering.
 • Erfaren og engasjert foreleser.
 • Sertifisert NLP-Coach
 • Ingeniørutdanning med tilleggsutdanning innen: Ledelse, Pedagogikk, Effektiv måloppnåelse, Teamoptimalisering, Mental trening, Stressmestring, Voksnes læring
 • Autorisasjon i: Relasjonsledelse, Relasjonskompetanse, Prestasjonshjelp, Relasjonspedagogikk, Verktøy, Tilpasset Ledelse.
 • Kontakt: 97 13 12 00, helene@heledu.no
 • www.heledu.no
 
Martha Torvik
 

Martha Torvik

 • Rådgiver
 • Martha har et brennende engasjement for relasjonskompetanse og ser behovet for og verdien av mer bevisst bruk av slik kompetanse på alle livets arenaer.
 • Martha er utdannet innen økonomi, strategi, ledelse og kommunikasjon og har mange års fartstid som leder i store organisasjoner.
 • Gjennom sitt arbeid har hun mye praktisk erfaring med bruk av verktøyene, teknikken og metodikken i Relasjonskompetanse. Behovet for kunnskap om relasjoner ser hun også på mange andre arenaer, ikke minst i idretten hvor Martha har lang fartstid i ulike roller og verv.
 • Martha er en åpen og utadvendt person gjerne deler av sin erfaring og samtidig evner å sette seg inn i oppdragsgiverens utfordringer og målsettinger.
 • Martha har base i Midt – Norge, men tar oppdrag der du måtte ønske.
 • Kontakt: +47 91 67 24 51,
 
Lisa Eiken
 

Lisa Eiken

 • Lisa har et brennende engasjement for ledelse. Hun vil gjerne bistå med kunnskap slik at ledere på alle nivåer kan være med å skape gode resultater og øke trivselen på arbeidsplassene gjennom strategier, endringsprosesser og relasjonsledelse. Hun er også opptatt av at norske skoler og barnehager skal være bevisst sin unike mulighet til å bygge selvtillit og være prestasjonshjelpere for barna som vokser opp. Lisa legger til rette for læringsprosesser der det blir påfyll av forskningsbasert kunnskap, praktiske eksempler og personlig utvikling.
 • Lisa har erfaring som pedagog, prosessveileder og foredragsholder, samt mange års praktisk ledererfaring fra barnehage, skole og på kommunalt nivå. Hun har en grunnutdanning innen psykologi, sosiologi og pedagogikk, samt en Master i ledelse fra Universitetet i Agder med spesialisering i relasjonsledelse.
 • Lisa bor i Eiken i Vest – Agder, og er til vanlig stasjonert på Sørlandet, men hun tar oppdrag over hele landet.
 • Kontakt: Mob. +47 47 75 95 98, epost lisa.2lead@gmail.com
 
Jan Eirik Spurkeland
 

Jan Eirik Spurkeland

 • Er gift med Gunnveig og har 3 barn.
 • Lang erfaring innen teknisk fagarbeid i mekaniske fag og oljevirksomhet
 • 10 års erfaring med ledelse
 • Flere års lærererfaring fra videregående skole
 • Genuint interessert i mennesker
 • Utdannet i Relasjonsledelse og Relasjonskompetanse
 • Spesialområde: Verktøy innen relasjonskompetanse og lagbygging
 • Kontakt: jespurk@frisurf.no , mobil 93406065
 
Bilde av Anne Linn Sagen
 

Anne Linn Sagen

Inspirasjon kommer av ordet inspirare; som betyr « å blåse liv i noe». Det er spennende å være med å blåse liv i prosesser og å skape bevegelse. Jeg liker å utfordre det «vante» og har et sterkt engasjement for relasjonskompetanse og relasjonsledelse. Jeg har en tro på at relasjonen alltid kommer først, og at «jeg» blir til i møte med deg. Mennesker trenger retning mer enn planer og modig lederskap som tør å ledes med hjertet foran.

Hver dag opplever jeg kraften og potensialet som finnes i samtaler, og mitt engasjement for dialogiske praksiser står fjellstøtt.

Jeg er opptatt av at folk som jobber med folk i lærende organisasjoner skal ha et bevisst og forpliktende forhold til sitt samfunnsmandat og at kvalitet og barns beste skal være vårt hovedfokus. Det handler om å forplikte seg til å være «skrudd på og våken» og å jobbe aktivt med egen relasjonskompetanse og sine viljekvaliteter.

 • Barnehagelærer, veileder / coach og foreleser
 • Prosessveileder i barnehage, barnevern, helse, PPT og skole
 • Høyskolen på Eik i Tønsberg ( nå høyskolen i Vestfold) - førskolelærerutdanningen
 • Høyskolen i Akershus, Veiledning og coaching
 • Erickson coaching - the Art and Science of Coaching
 • Åpen dialog og relasjonskompetanse i regi av høyskolen i Gjøvik
 • 11 års erfaring som engasjert foreleser i små og store grupper
 • Kontakt: Anne.linn.sagen@gmail.com, mobil +47 45450279
 • Web: kortapplaus.simplesite.com
 
 
 

Fler kommer