Arbeidsområder:
Relasjonsledelse
Relasjonskompetanse
Relasjonspedagogikk Nyhet
Endring/omstilling
Humor - Helse - Ledelse
Coaching
Kommunikasjon og samhandling
Kontflikthåndtering
Lagutvikling
HMS -
NÆRVÆRSLEDELSE

Vil ha mer humor på jobben

Humor kan forløse positiv energi, kreativitet og entusiasme i et team. Nå tar Jan Spurkeland til orde for mer aktiv bruk av humor på jobben.

Artikkel fra Bergens Tidende
Tor Kristiansen

- Raymond Kvisvik skapte gode resultater for Brann fordi han skapte lekelyst, humør og glede i laget, påpeker Jan Spurkeland - en av landets spesialister på gode arbeidsmiljø. Gjennom flere år har han fulgt Kvisvik og lagt merke til hvordan hans gode humør kan smitte et helt lag. Han legger merke til noe av den samme egenskapen hos Charles Miller.

Lekelyst gir kreativitet
- Hva er det ved humoren som er så virkningsfull? - Humor har i seg en lekelyst som fremmer kreativitet. Jeg tror vi har å gjøre med humorens forløsende virkning på et arbeidsmiljø, sier Jan Spurkeland. Han tror humor er langt viktigere enn det forskere til nå har kunnet dokumentere. Den gir næring til sjelen og til selve livsmotet. Men humoren må være varm og ikke kald. Selvironi har han sans for, men advarer mot mobbing ved hjelp av humor. Jan Spurkeland fra Seim i Lindås regnes nærmest som relasjonsledelsens far i Norge. Han var tidlig ute med en bok om relasjonsledelse og kom i vår med boken «Relasjonskompetanse». Nå er han i gang med å skrive en bok om prestasjonshjelp. Her vil han skrive mer om hvordan vi kan gjøre hverandre gode.

Bygger opp
- Gode ledere er opptatt av at deres medarbeidere vokser og utvikler seg. Ved å bygge positive relasjoner får de noe til å skje. De bygger psykisk styrke hos sine medarbeidere og får det beste ut av dem. For noen måneder siden satt han litt i bakgrunnen da et team diskuterte fremtidig utvikling. Han noterte tilløp til kreative innløp.

 
UTVIKLING: Bak steinrøysa har Jan Spurkeland skapt et reflektorium for utvikling av gode samtaler.

FOTO: TOR KRISTIANSEN
Setninger som «Jeg har tenkt på noe», «Hadde det vært en idé å ...» eller «Kan vi tenke på en annen måte» var innledende setninger som ble benyttet. I halvparten av tilfellene fikk ikke medarbeiderne si mer enn dette. Nye tanker kan lett drepes i fødselen. Spurkeland mener ledere må bli mer åpne for kreative tilløp.

Utvikler samtalen
- For noen år siden sa du at du ville bruke resten av ditt liv til å arbeide med samtalen. Hvorfor er nettopp samtalen så viktig? - Samtalen er den mest konkrete mellommenneskelige ferdighet vi har til rådighet. Nettopp gjennom samtaler kan vi utrette mye. De skaper en arena både for gode følelser og frustrasjon. Gjennom samtale fremmer vi trygghet, åpenhet og ærlighet, sier Jan Spurkeland og peker på at gode samtaler handler vel så mye om å lytte som å si noe. Spurkeland arbeidet nærmere 19 år for Statoil. De siste 25 år har han arbeidet med personalutvikling og ledelse. Hjemme på Seim har han bygd både et reflektorium med fine skinnstoler og en liten tømmerkoie hvor det er mulig å utvikle seg innen kunsten å føre gode samtaler. I fremtidens bedrifter handler mye om hvordan medarbeiderne gjør hverandre gode. Ferdigheter som å gi støtte, ros og ris på en god måte får betydning. Lagspill vil få større betydning. Å hjelpe andre til suksess kan være like betydningsfullt som selv å lykkes, mener Jan Spurkeland.

Publisert: 01.09.05 06:00