Arbeidsområder:
Relasjonsledelse
Relasjonskompetanse
Relasjonspedagogikk Nyhet
Endring/omstilling
Humor - Helse - Ledelse
Coaching
Kommunikasjon og samhandling
Kontflikthåndtering
Lagutvikling
HMS -
NÆRVÆRSLEDELSE

Inspirasjon
til ledelse

Den varmeste, vennligste og mest velgjørende boka om ledelse som har kommet ut på lenge!

Av Christin Engelstad.
Bokanmeldelse fra
Ukeavisen Ledelse og Næringsliv.

En bok skrevet av et menneske som har levd livet, og vært leder, sannsynligvis hele livet.

 Jan Spurkeland fokuserer i følge forlagets omtale på det mellommenneskelige i ledelse og på viktigheten for en leder av å utvikle, styre og vedlikeholde relasjoner i og utenfor egen bedrift.

 Jan Spurkeland har effektivitet som gjennomgående perspektiv i hele boka, men det handler ikke bare om produktiv effektivitet. Spurkeland er selv effektiv i hvordan han kommuniserer med sine lesere. Han benytter poesi, dialog, pedagogikk og klokskap i sin tilnærming til ledelse. Det er en oppmuntrende bok. Det er ikke en bok full av advarsler, oppskrifter og argumenter. Vi mistenker Jan Spurkeland for å være en bedre leder enn forfatter. Boka er likevel personlig, pedagogisk og klok.

Just do it!
Relasjonsledelse er en bok som oppmuntrer til refleksjon og handling! Boka stiller viktige spørsmål direkte til leseren. Den viser vei til et viktig verktøy; dialogen. Begrepet dialog hadde fortjent større plass enn relasjon, men dette kan være en motesak vi er villige til å se bort fra.

En sann eklektiker
En gjennomgang av litteraturlisten bak i boka viser at Spurkeland lar seg inspirere fra ulike fagområder, men likevel har sin visjon i fremgang og læring. Han vil ikke fremheve seg og sine tanker; han vil at du skal tenke og forbedre din dialog og dine relasjoner. Han putter inn Håvamål, sitater, erfaringer både her og der. Han utfordrer oss som lesere til å være mennesker, ledere, medarbeidere, foreldre og hele,
 
 
 
men små mennesker hele tiden. Boka stiller krav på leseren til refleksjon: Spurkeland har vært modig, men modigere er den leser som trenger inn bak det lettleste og velskrevne.

Mer mot enn mening
Avhengighet er båndet i en relasjon, motet må være drivkraften i den samme, hevder Spurkeland. Han mener unnvikende ledelsesatferd er våre organisasjoners viktigste forbedringsområde. Boka er selvfølgelig skrevet både for den som leder og den som ledes. Men Spurkeland legger ansvaret for relasjonen hos lederen med selvfølge og tyngde. Han viser medarbeideren målet og lederen veien. Verktøykassa Spurkeland gir lederne burde tilfredsstille alle krav til kvalitativ standard og personlig lederskap. Forfatterens fokus på kommunikasjon gir sannsynligvis fasit på de fleste utfordringer en leder møter i relasjon med sine medarbeidere på det personlige plan. Jan Spurkeland er modig med sin bok om relasjonsledelse. Modig fordi han debatterer et mye større problem enn det boka omfatter; Nemlig hvordan den gode dialogen mellom mennesker som omgås hverandre forsvinner i den høflige monologen mellom mennesker som unngår hverandre.

 Han viser vei til hvordan ledere kan skape læring uten å være belærende, og hvordan de kan skape forbedring uten å true med forandring. Takk!

Relasjonsledelse
Forfatter: Jan Spurkeland
Forlag: Universitetsforlaget as