Arbeidsområder:
Relasjonsledelse
Relasjonskompetanse
Relasjonspedagogikk Nyhet
Endring/omstilling
Humor - Helse - Ledelse
Coaching
Kommunikasjon og samhandling
Kontflikthåndtering
Lagutvikling
HMS -
NÆRVÆRSLEDELSE
Madeira Leadership Seminar

img

Hva er Madeira Leadership Seminar?

Tre av seks moduler i Relasjonsakademiet gjennomføres på Madeira under fellestittelen Madeira Leadership Seminar. Hvert av seminarene varer en uke med 5 fulle studiedager. Fra og med vinteren 2016/2017 begrenses deltakerantallet til 12. Deltakerne må ha modul 1 (i Norge eller Danmark) for å få starte på Madeira Leadership Seminar.
Alle tre seminarene arrangeres på Hotel Jardin do Lago midt i Funchal i en botanisk hage. Stedet er valgt fordi det gir maksimal komfort, arbeidsro og sinnsro. Etter tre års erfaring kan vi konstatere at hotellet og byen er et unikt sted for studier i ledelse.

Følgende tre moduler gjennomføres på Madeira:

Informasjon til alle interesserte og forhåndsregistrerte: Madeira Leadership Seminar 2018/2019 modul 2,3,og 6 (docx)
Interessert/påmelding på mail til jspurkel@online.no

Madeira temasider:

Modul 3, 2016

bilde

Fra seminar på Madeira 2016

Mandag 25.januar fullførte 14 studenter Madeira Leadership Seminar, modul 3. De gir uttrykk for tilfredshet og nytte av Prestasjonshjelp og lærestoffet som presenteres i denne boka. Jan Spurkeland har undervist og ledet arbeidet gjennom hele uka.

Været har vært på vår side hele uka, så mye av gruppearbeidet har foregått ute i den paradisiske hagen. Deltakerne kommer fra hele Norge og de har hatt det trivelig sammen på fritiden med levadaturer og opplevelser i Funchal by. To av deltakerne hadde med seg ledsager som har fått nyte det fantastiske hotellanlegget. Tilfredsheten med Madeira, Funchal og Jardin do Lago synes å være god hos alle og det inspirerer til fortsettelse. Neste års seminarer er allerede på kalenderen.

Modul 2, 2016

bilde

Fra seminar på Madeira 2016

7 flotte kandidater gjennomførte modul 2 , Relasjonskompetanse, sist uke på det idylliske hotellet Jardins do Lago. De opplevde at fagstoff og omgivelser stod i en helhetlig sammenheng. Vi fikk gode tilbakemeldinger på hotellet og det berikende miljøet på Madeira. Utflukter til Den botaniske hagen og på vandringer på Levada stier gjorde oppholdet til mer enn et seminar.

Første Modul 6 gjennomført

Bilde

Fra seminar på Madeira 2015

1.-8.desember fikk en liten pilotgruppe på 7 studenter innføring i Tilpasset Ledelse. Studiet ble gjennomført på Jardin do Lago i Funchal, Madeira med sol og gode arbeidsvilkår både inne og ute i den paradisiske hagen..

Madeira Leadership Seminar 2015

bilde

Fra seminar på Madeira 2015

Prestasjonshjelp Modul 3 er gjennomført for første gang i historien.
10 tilfredse deltakere har avsluttet sitt Madeira Leadership Seminar og reist hjem. Erfaringene er bare gode og vi har en pilot å bygge videre på til neste år. Prestasjonshjelp er et framtidsrettet studium med vekt på å gjøre andre gode – enten det er egne barn eller medarbeidere. Så får vi håpe at mange flere studerer hva det vil si å være prestasjonshjelper for andre og få andre til å blomstre.

Madeira Leadership Seminar, 2014

bilde

Leadership seminar Madeira 2014

22 deltakere er blitt autoriserte i Relasjonskompetanse gjennom en ukes studium på Madeira. Tilbakemeldingene er svært gode og seminaret for januar 2015 blir nå annonsert for alle som har modul 1 eller som gjennomfører i løpet av 2014. Vi har erfaring med 2 Madeira Leadership Seminarer og planlegger nye seminarer på blomsterøya både i desember 2014 og i januar 2015(se studieplan). Det ser ut til at øya Madeira er et seminarparadis,at hotellet Jardin do Lago blir høyt verdsatt og at fagkonseptet har funnet sin form. Nytt av året blir et Madeira Leadership Seminar som dekker modul 3, Prestasjonshjelp. Dette tilsvarer det vi beskriver i studieplanen, men blir gjennomført på 5 sammenhengende dager. Prisen blir rimeligere enn tilsvarende modul gjennomført i Norge.

Madeira Leadership Seminar 2013:

bilde

Fra Madeira Leadership Seminar 2013

Madeira Leadership Seminar 2013 er avsluttet med topp evaluering.
15 deltakere har gjennomført en ukes seminar i emnet Relasjonskompetanse.Denne pilotgruppen har gitt både det faglige, det sosiale og Madeira-omgivelsene sitt beste skussmål. Tilbakemeldingene overgår våre beste forventninger og gir oss sterk oppmuntring til å arrangere nye Madeira Leadership Seminar. Vi vil i nærmeste tid sette opp tider og program for neste Madeira Leadership Seminar.

Uttalelser fra deltakere på det første Madeira Leadership Seminar, uke 3, 2013:

Torbjørn Wilhelmsen: Bevisstgjørende relasjonskompetanse. Norske arbeidsplasser- både offentlig, privat og ideell sektor preges av små nivåforskjeller mellom ledere og medarbeidere. En av årsakene til dette er en nokså egalitær kultur basert på en sterkt fundert respekt for mennesket. Forskning viser at virksomheter med høy grad av tillit mellom ledere og medarbeidere leverer bedre resultater enn virksomheter med større «avstand» mellom leder og medarbeider. Dermed har norske virksomheter og norsk lederstil et konkurransefortrinn. Det er dette RELASJONSKOMPETANSE vil bevisstgjøre og utvikle. Jan Spurkeland setter hverdagslige ord på «folkelig visdom og sprenglærd vitskap» for å snu på en spissformulering. Kurset i Relasjonskompetanse på Madeira kan anbefales alle både ledere og lederutviklere som deler et positivt syn på mennesket og som har tro på at Norge har noe å tilføre norsk og internasjonal lederkultur.

Torill Domstein: Ei uforglemmelig uke. Denne uka ga meg mer selvinnsikt på viktige områder. Det å skape attraktive arbeidsplasser i et lengre perspektiv tilsier at det må investeres i mennesker over tid. Fordypning i de 13 dimensjonene i radarhjulet ga meg nye tanker og ideer å jobbe med. Måten seminaret var lagt Kafebordlopp til med teori, samtaler i plenum og praktisk gruppearbeid hadde veldig stor effekt på meg. Kursplassen på skjønne Madeira samt fritidsopplegget gjorde seminaret og oppholdet til en helhetsopplevelse. Meget bra seminar som kan anbefales på det varmeste til alle typer bedrifter og organisasjoner.

Gro Kasin: Tenker tilbake på Madeira Leadership Seminar med svært gode faglige og relasjonelle opplevelser. Hotellet og stedet er nydelig, og alt dette gav meg mye inspirasjon som jeg har tatt med meg i min lederhverdag. Mine forventninger ble mer enn innfridd. Kan anbefales på det sterkeste.

Marit Onshuus Lysebo: Jeg har vært så heldig å delta på Madeira Leadership Seminar, og har gjennom strålende ledelse av Jan Spurkeland blitt utfordret til å gjøre et personlig og faglig dypdykk i egne tanker om og praktisering av ledelse. Alt dette i Madeiras fantastisk vakreomgivelser. Uforglemmelig !

Rune Kristiansen: Kurset var ei svært innholdsrik uke med masse nytt å lære og trene på. Du gav oss ei flott veksling mellom teori og praktiske øvinger hvor vi med realistiske refleksjoner og Utsiktgruppeoppgaver fikk testet ut lærestoffet i små arbeidsgrupper. Ved å være sammen og så tett på hverandre ei hel uke ble vi også ei meget sammensveiset og flott gruppe. Jeg kjenner at jeg har fått mange nye gode venner og et stort faglig nettverk rundt meg. Madeira Leadership Seminar anbefales til alle som ønsker å øke egen lederkompetanse, ved å lære seg mer om relasjonsledelse og relasjonskompetanse.

Anne Holm: Takk for en utrolig fin og lærerik uke. Det har gjort stort inntrykk og har gitt meg mange nye tanker og ny inspirasjon. Så mange fine mennesker rundt seg en hel uke, uforglemmelig. Du har vært fantastisk til å gjennomføre kurset og jeg er svært takknemlig for å ha vært med på dette.

Reinert Kamøy: Kurset var lærerikt både med tanke på teori og praktiske tips, men også ved at vi fikk praktisere kunnskapen i gruppene våre. Det siste var sterkt og samtidig svært personlig utviklende. Jan er en utømmelig kilde av kunnskap i relasjonskompetanse og er både inspirerende og tidvis morsom å høre på. Det var en fornøyelse å ha ham som kursleder. Turene rundt på øya til Nonnenes dal og til levadaen i Camacha var svært hyggelige og interessante. Alt i alt en meget vellykket og lærerik tur som kan anbefales til alle som ønsker å øke sine kunnskaper og forbedre sine ferdigheter innen relasjonskompetanse. PortalOg kanskje også til de som bare ønsker å tine litt fra januarfrosten i Norge. Madeira var deilig å komme til for en frossen kropp i januar. Mellom 15 og 20 grader hele døgnet. Hotellet Jardins do Lago var veldig bra med store flotte rom, en vidunderlig hage med Colombo(skilpadden) og svømmebassenget med tilhørende fasiliteter.