Arbeidsområder:
Relasjonsledelse
Relasjonskompetanse
Relasjonspedagogikk Nyhet
Endring/omstilling
Humor - Helse - Ledelse
Coaching
Kommunikasjon og samhandling
Kontflikthåndtering
Lagutvikling
HMS -
NÆRVÆRSLEDELSE

Nyhetsbrev fra Relasjonsledelse/Relasjonskompetanse
våren 2011

2 nye bøker

Prestasjonshjelp. Hvordan gjøre andre gode. (Universitetsforlaget)
I april kommer boken PRESTASJONSHJELP på Universitetsforlaget. Den henvender seg til alle som forsøker å hjelpe andre med utvikling. Lærere, trenere, coacher,veiledere og ledere vil ha nytte av å studere kunsten å gi prestasjonshjelp. Prestasjonshjelp er definert slik:

 1. Evne til å gjøre andre mer kompetent
 2. Evne til å gjøre andre psykisk sterkere
 3. Evne til få frem det beste i andre mennesker

Boken har en rekke selvevaluerende refleksjonstester slik at leseren blir bedre kjent med sin evne til å gi prestajonshjelp. Videre gir boken videreutvikling for coacher og veiledere.

Relasjonspedagogikk. Samhandling og resultater i skolen. (Fagbokforlaget)
I mai kommer boken Relasjonspedagogikk på Fagbokforlaget. Den henvender seg til førskolelærere og lærere i grunnskolen og den videregående skolen. Innholdet fokuserer betydningen av å utvikle kvalitetsrelasjoner i alle ledd som påvirker læringsarbeidet. Først og fremst handler dette om relasjonen lærer-elev. Men skolen er en stor samhandlingsarena der alle aktørene bidrar til læringsresultatet. Relasjonspedagogikk har som målsetting å bedre følgende forhold:

 1. Bedre læringsresultater for elevene
 2. Bedre tilpasset opplæring
 3. Høyere trivsel for elever og lærere
 4. Høyere prosentandel elever med fullført videregående skole

Autorisasjon
3 nye grupper har gjennomført/skal gjennomføre autorisasjon i 2011. Flere norske kommuner har utdannet egne relasjonskonsulenter til å drive oppfølgingsarbeid. Askøy kommune er for tiden den kommunen som er kommet lengst.

Kartleggingsverktøyet Relasjonskompetanse
Vi vil modernisere det internettbaserte verktøyet i løpet av våren slik at mer blir tilgjengelig på våre hjemmesider.

Relasjonsbarnehage
Høsten 2010 og hele 2011 har jeg utviklet en relasjonsbarnehage i samarbeid med hele personalet der også foreldrene blir involverte. Resultatene vil bli offentliggjort på våre hjemmesider.

Flere kartleggingsverktøy
Det arbeides med klargjøring av følgende nye kartleggingsverktøy:

 1. Teamkvalitet – evaluering av 14 dimensjoner i utvikling av gode lag.
 2. Motivasjonstest – omfattende evaluering av individets motivasjon
 3. Arbeidsmiljøundersøkelse – kortfattet og fundamental registrering
 4. Rekrutteringsveiledning – kartlegging av kandidatens lederegenskaper og samhandlingsevner.

Seim april 2011
Jan Spurkeland