Arbeidsområder:
Relasjonsledelse
Relasjonskompetanse
Relasjonspedagogikk Nyhet
Endring/omstilling
Humor - Helse - Ledelse
Coaching
Kommunikasjon og samhandling
Kontflikthåndtering
Lagutvikling
HMS -
NÆRVÆRSLEDELSE

Nyhetsbrev fra Relasjonsledelse/Relasjonskompetanse
sommeren 2010.

Autorisasjon
Flere nye grupper er i gang med autorisasjonsutdanning våren og høsten 2010. Nytt av året er at flere kommuner og ett fylke vil utdanne egne relasjonskonsulenter. Etter at jeg har gitt alle lederne i noen kommuner grunnutdanning, trenger de egne konsulenter for å følge det opp. Askøy kommune har utdannet 10 interne relasjonskonsulenter og Meland kommune vil utdanne 4. Tilbudet går nå videre til andre norske kommuner.

RAUS – et konsept for lavere sykefravær
Bergen kommune og Øygarden kommune har prøvd konseptet med stort hell. I Øygarden har sykefraværet blitt halvert på ett år. De er nå nede i 6,5 %. RAUS –konseptet ble på bestilling lagt inn på hjemmesidene til NAV vinteren 2010 sammen med en kortversjon av Relasjonsledelse. Vi vil håpe at hele Norge vil få effekt på sykefraværet av denne lederstilen.

Relasjonskompetanse i bruk ved rekruttering
Radarhjulet relasjonskompetanse blir nå brukt som verktøy ved ansettelse av ledere og medarbeidere. Det vil bli utviklet et eget konsept for å kunne finne relasjonsorienterte medarbeidere i en utvelgelsesprosess. Dette verktøyet vil bli lansert høsten 2010. Våre konsulenter i nettverket vil kunne medvirke til å selektere de menneskeorienterte lederne og de mest samarbeidsdyktige medarbeiderne.

Kartleggingsverktøyet Relasjonskompetanse
Verktøyet har vært brukt dette året i flere varianter. Som egenvurdering i lederutvikling har verktøyet blitt anvendt med stor suksess for flere hundre ledere. Vi har nå en 270 graders måling for egenvurdering, leders leders vurdering og internettvurdering fra medarbeidere. Det samlede verktøyet har hatt stor nytteverdi for coaching og samtale.

Relasjonspedagogikk
Faget relasjonspedagogikk er på full fart inn i norsk skole. Vi har merket stor etterspørsel etter foredrag fra barnehager, grunnskoler og videregående skoler dette året. Boka er fremdeles under arbeid og vil bli sluttført så snart forlaget og undertegnede er enige om manuset.

Relasjonsbarnehager
Vi har planer om å starte utvikling av relasjonsbarnehager til høsten. Videre vil vi utvide dette til grunnskoler og videregående skoler. Målsettingen er å benytte relasjonskompetansen for lærere og elever i arbeidet med å styrke læring og hindre frafall i den videregående skolen.

Seim juni 2010
Jan Spurkeland