Arbeidsområder:
Relasjonsledelse
Relasjonskompetanse
Relasjonspedagogikk Nyhet
Endring/omstilling
Humor - Helse - Ledelse
Coaching
Kommunikasjon og samhandling
Kontflikthåndtering
Lagutvikling
HMS -
NÆRVÆRSLEDELSE

Nyhetsbrev fra Relasjonsledelse/Relasjonskompetanse våren 2009

Autorisasjon
2 nye kull innen autorisasjon i Relasjonsledelse har gjennomført kurset i REFLEKTORIET på Seim. De kommer fra hele landet og viser stor iver og faglig forståelse for emnet.

Nye bøker
3 nye bøker er på beddingen. Den første er en gjennomarbeidet ny utgave(nr.3) av Relasjonsledelse. Den kom 11.mai på Universitetsforlaget og er beregnet på studenter og ledere. Den er pedagogisk tilrettelagt og egner seg bedre enn sine forgjengere som pensumbok. Personlig utvikling og Coaching vil være en bok for alle som tar sikte på egenutvikling gjennom selvcoaching eller ved hjelp av personlig coach. Den vil også være velegnet for foreldre og lærere. Boka kommer til høsten.

Relasjonspedagogikk - boka er under arbeid og vil mest trolig komme senhøstes på Universitetsforlaget. Den vil vinkle skolens arbeid på en ny måte og ha som mål å møte moderne pedagogers ønske om tilpasset undervisning. De første forsøk med Relasjonspedagogikk gjøres nå i norsk skole. Anita Solheim og undertegnede har fagansvaret for forsøkene.

Kartleggingsverktøy for Relasjonskompetanse
Vi har gjennom flere år utviklet, i samarbeid med UiB, et kartleggingsverktøy for Relasjonskompetanse. Verktøyet er internettbasert for medarbeidere, og vi har nå også en selvevalueringsdel og en leders leders evaluering. Verktøyet viser seg å være velegnet som coaching – og samtaleverktøy. Det har strenge etiske og faglige krav til gjennomføring og bruk.

Norske kommuner velger Relasjonsledelse
Flere norske kommuner velger nå relasjonsledelse som teori for å utvikle god ledelse. Det gjøres forsøk med medarbeidersamtaler, utviklingssamtaler og treningsopplegg som baserer seg på teorien i boka Relasjonsledelse.

Sogn og Fjordane Sparebank velger Relasjonsledelse
Vi er godt i gang med et større opplegg for lederutvikling i SFS basert på teorien og bøkene våre Relasjonsledelse og Relasjonskompetanse. Øyvind Røkenes og undertegnede har det faglige ansvaret. Kartleggingsverktøyet Relasjonskompetanse benyttes i full målestokk til samtale- og coachingverktøy. Opplegget har et 2-års perspektiv.

Color Line velger RAUS som tilnærming til nærværsledelse
Til høsten skal vi gjennomføre et større tiltak for å øke nærværet på båtene i Color Line. Vi har store forventninger til dette og ser på det som et banebrytende arbeid innen denne næringen. Fra før har omtrent alle ledere i selskapet skolert seg i relasjonsledelse. Grunnlaget for RAUS er på denne måten godt forberedt.

Bergen kommune, helse og omsorg, velger RAUS som tiltak for å øke nærværet
Vi er godt i gang med lederutvikling i RAUS for Bergen kommune. Over 100 ledere har fått grunnutdanning i konseptet. Det vil trolig bli utgitt en egen bok som resultat fra humordelen av konseptet. Vi forventer konkrete forbedringer i fraværet som resultat av satsningen.

Andre kommuner er i ferd med å se nærmere på innholdet i opplegget. En av disse er Øygarden kommune.


Seim mai 2009
Jan Spurkeland