Arbeidsområder:
Relasjonsledelse
Relasjonskompetanse
Relasjonspedagogikk Nyhet
Endring/omstilling
Humor - Helse - Ledelse
Coaching
Kommunikasjon og samhandling
Kontflikthåndtering
Lagutvikling
HMS -
NÆRVÆRSLEDELSE

Nyhetsbrev fra Relasjonsledelse/Relasjonskompetanse våren 2008

Autorisasjon
Autorisasjonskurs nr. 4 avsluttes 7. februar i Reflektoriet på Seim. 8 flotte deltakere fra ulike landsdeler får autorisasjonsbevis denne dagen. De har utviklet et positivt nettverkssamhold under kurset og møtes også utenfor samlingene. Slike synergier av relasjoner mellom deltakere er verdifullt på flere måter. Vi planlegger et nettverksmøte mellom de 25 autoriserte til våren.

RAUS – et konsept for høyere friskhetsprosent
Vi er nå godt i gang med utviklingen av konseptet for et friskere arbeidsmiljø.En større norsk kommune er i første omgang vår samarbeidspartner. Seint på våren vil vi vite mer om resultater og erfaringer. RAUS er merkevarebeskyttet i Norge.

Hustavle
Konseptet HUSTAVLE er godkjent som merkenavn i Norge og er utviklet videre i samarbeid med en større norsk bedrift. Konseptet har så langt blitt brukt til å utvikle verdier og visjon.

Det musiske team
Dette er vårt selskaps nye konsept for teamutvikling gjennom skapende prosesser. Metoden er merkevarebeskyttet og godkjent for Norge. Lag skal utvikles gjennom sine skapende krefter og ved relasjonelle ferdigheter. Treningen vil starte våren 2008.


Seim januar 2008
Jan Spurkeland