Arbeidsområder:
Relasjonsledelse
Relasjonskompetanse
Relasjonspedagogikk Nyhet
Endring/omstilling
Humor - Helse - Ledelse
Coaching
Kommunikasjon og samhandling
Kontflikthåndtering
Lagutvikling
HMS -
NÆRVÆRSLEDELSE

Nyhetsbrev fra Relasjonsledelse/Relasjonskompetanse høsten 2007

Autorisasjonsstudie nr. 4.
Vi har nå utdannet i overkant av 20 kandidater til autoriserte relasjonsforelesere. Disse er på vei inn i aktive roller innen faget. Flere har undervist på konferanser og samlinger for ulike arrangører i Norge.

Vi vurderer nå å lage ny strategi for autorisasjon av flere kandidater.

Lavere sykefravær – en ny tilnærming
Vi prøver i disse dager ut konseptet RAUS i samarbeid med en større norsk kommune. Konseptet er merkevarebeskyttet og vil bli nærmere beskrevet når vi har mer erfaring med resultater og metodikk. Opplegget består i å trene ledere og ansatte i bestemte ferdigheter. Resultater vil trolig bli offentliggjort i ny bok våren 2008.

Hustavle
Selskapet har utviklet et konsept for utvikling av konkrete leveregler og normer der organisasjoner får en metode de kan bruke til bearbeiding og utvikling av –

 • Visjon og ambisjon
 • Mål
 • Verdier
 • Møtestruktur
 • Posisjon og konkurranse
 • Andre spesialbehov


 • Konseptet er merkevarebeskyttet og vil bli brukt i regi av Relasjonsledelse AS og for kunder vi arbeider sammen med. Vi tester ut konseptet i disse dager og har gode erfaringer så langt.

  Det musiske team
  Vi utvikler i disse dager en ny tilnærming til teamutvikling. Teamutvikling er et ”mangehodet troll” med flere tradisjoner og mange useriøse aktører. Vårt selskap vil nå gå nye veier og designer i disse dager en metode for å bygge lag omkring lagets skapende kraft. Metoden vil bli søkt merkevarebeskyttet.


  Seim 7.oktober 2007
  Jan Spurkeland