Arbeidsområder:
Relasjonsledelse
Relasjonskompetanse
Relasjonspedagogikk Nyhet
Endring/omstilling
Humor - Helse - Ledelse
Coaching
Kommunikasjon og samhandling
Kontflikthåndtering
Lagutvikling
HMS -
NÆRVÆRSLEDELSE

Nyhetsbrev fra Relasjonsledelse/Relasjonskompetanse våren 2007

Autorisasjon
3. kull er nå snart gjennom autorisasjon i Relasjonsledelse. Flere kollegaer er godt i gang med arbeid innen Relasjonsledelse. På sikt regner vi med at ca 15 konsulenter vil være aktive i Norge innen dette feltet. De vil undervise og bidra til at denne teorien gjøres kjent blant ledere i Norge. Teorien er bygget på norsk demokratisk lederstil.

Boksalg
Bøkene Relasjonsledelse og Relasjonskompetanse selger godt og benyttes som pensum ved flere høgskoler og studier. En rekke privatpersoner henvender seg til oss for å bestille bøkene.

Reflektoriet
Reflektoriet er mye benyttet som samlingssted for teamutvikling, lederutvikling og visjon/verdier/strategiprosesser. Det planlegges en større utvidelse av Reflektoriet. Tilbygget vil bli innredet til et FABULATORIUM og romme ca 25 deltakere.

Flere hjelpemidler
Selskapet Relasjonsledelse AS har søkt godkjenning av to merkenavn siste året. Dette vil være beskyttede metoder innen organisasjonsutvikling og ledelse. Metodene skal benyttes i tiltak rettet mot reduksjon av sykefravær og ved utvikling av visjoner, verdier og mål. I vår/sommer vil vi få tilbakemelding om merkenevnene er godkjente og kan lanseres som hjelpemidler i vårt arbeid. Et par større bykommuner er interesserte i å forsøke metoden for reduksjon av sykefravær.

Ny bok
Undertegnede skriver ny bok om livskvalitet og utvikling av individuelle mestringsstrategier. Arbeidet gjøres i samarbeid med Universitetsforlaget og kan bli ferdig i løpet av året.

Seim 5.april 2007
Jan Spurkeland