Arbeidsområder:
Relasjonsledelse
Relasjonskompetanse
Relasjonspedagogikk Nyhet
Endring/omstilling
Humor - Helse - Ledelse
Coaching
Kommunikasjon og samhandling
Kontflikthåndtering
Lagutvikling
HMS -
NÆRVÆRSLEDELSE

Nyhetsbrev fra Relasjonskompetanse juli 2006

Markedsføring og administrasjon av verktøy.
Selskapet vil i framtiden satse mer på kartleggingsverktøyer fra Relasjonsledelse AS.

Verktøyene ”Relasjonskompetanse” og ”Lagkvalitet” har vist seg å være nyttige i utvikling av organisasjon, team og som basis for coaching av enkeltindivid. Mellom andre har en del barnehagestyrere og sikkerhetsledere fått tilbakemelding på sine profiler i relasjonskompetanse nå i vår. Flere selskaper har målt lagkvalitet for sine team og det er utviklet hensiktsmessige dataverktøy for produksjon av profiler og rapporter.

Autorisasjon
Det første autorisasjonskullet i Relasjonsledelse ble uteksaminert i april 2006. Tilsammen 6 kandidater tok avsluttende prøve. Flere av dem er nå i gang med oppdrag for Relasjonsledelse AS.

Nytt kull starter 18/19. sept. og vil avslutte før jul. Vi tar sikte på å utdanne internkonsulenter i større selskaper og offentlige organisasjoner og er i dialog med flere aktuelle kunder.

Boksalg
Bøkene Relasjonsledelse og Relasjonskompetanse vinner stadig nytt terreng og får god anerkjennelse over hele landet.

Reflektoriet
Reflektoriet har hatt rekordbesøk siste året. Grupper og enkeltpersoner har besøkt huset og hatt nyttige arbeidsøkter. Tilbakemeldingene er positive og de fleste foretrekker å komme tilbake her for å utvikle team, bygge relasjoner og utvikle strategier.

Homo complexicus
Siste tilskudd i tunet er et vesen som er døpt HOMO COMPLEXICUS – et sammensatt menneske og uhyre bestående av en serie menneskelige og dyriske uttrykk. Barn som leker rundt og klatrer på vesenet finner stadig nye tilnavn og fantasier omkring opphavet og mulighetene. Homo complexicus er et uforståelig, ukontrollerbart, uberegnelig, uutgrunnelig, uforutsigbart og unikt vesen. Det er omskapt fra et gammelt tuntre og har gjennomgått flere hamskifte.

Seim 17.juli
Jan Spurkeland