Arbeidsområder:
Relasjonsledelse
Relasjonskompetanse
Relasjonspedagogikk Nyhet
Endring/omstilling
Humor - Helse - Ledelse
Coaching
Kommunikasjon og samhandling
Kontflikthåndtering
Lagutvikling
HMS -
NÆRVÆRSLEDELSE
 


Boken er en invitasjon til leserne om å reflektere omkring ledelse. Den gir ikke endelige svar på hva "kunsten å lede" er, men den stiller spørsmål som kan være vel så viktige som svarene. Dialog - den balanserte og likeverdige samtalen - står sentralt i boken, og den har også med en dialog mellom en erfaren leder, en fersk leder og forfatteren.

Kommunikasjon er også et nøkkelbegrep. Først og fremst som et grunnlag for å utvikle relasjoner mellom mennesker. Ledere som lykkes evner svært ofte å skape gode relasjoner, og relasjonsledelse og nødvendigheten av å videreutvikle den gjennom ledertrening og forskning blir understreket.

Forfatteren vil også ha oss til å bruke og å dyrke kreativiteten hos oss selv og våre medmennesker. Slik kan mulighetene for gode løsninger være store om vi lar spørsmålene bli mange og alternative løsninger flerfoldige.