Arbeidsområder:
Relasjonsledelse
Relasjonskompetanse
Relasjonspedagogikk Nyhet
Endring/omstilling
Humor - Helse - Ledelse
Coaching
Kommunikasjon og samhandling
Kontflikthåndtering
Lagutvikling
HMS -
NÆRVÆRSLEDELSE

Mellomlederkonferansen i Oslo mai 2007

Tilbakemelding fra prosjektleder Hanne Gudbjørgsrud, Confex Norge AS:

"Igjen var det både en fornøyelse og lærerikt å sitte i salen å høre foredraget ditt. Utrolig bra! Fikk også mange positive tilbakemeldinger på innlegget ditt fra konferansedeltakerne på selve konferansen.
Som nevnt blir alle våre arrangement evaluert på en skala fra 1 til 6 ( 6=best,1=dårligst)
For innlegget ditt fikk du følgende score på innhold/fremføring : 5,14/5,29
Gjennomsnittet for alle talere lå på 4,55 og 4,63
GRATULERER - DU BLE KONFERANSENS BESTE TALER!"