Arbeidsområder:
Relasjonsledelse
Relasjonskompetanse
Relasjonspedagogikk Nyhet
Endring/omstilling
Humor - Helse - Ledelse
Coaching
Kommunikasjon og samhandling
Kontflikthåndtering
Lagutvikling
HMS -
NÆRVÆRSLEDELSE

Må jeg lære å finne kjæreste?

Barn spør om det de trenger å vite for å klare seg. Livets hovedutfordringer kommer tidlig inn i barnets sinn. Hva skal jeg gjøre? Hva skal jeg bruke livet mitt til? Hvordan skal jeg ordne med alle de tingene jeg ser mine foreldre har ordnet seg med? Og her om dagen kom sjuåringen vår og spurte om hun måtte lære å finne kjæreste. Spørsmålet er bedre enn det først kan synes.

Kontaktferdigheter er kompetanse alle må skaffe seg for å klare livets sosiale utfordringer. ”Relasjonsmestrere” var tittelen på en bok som kom i 2004. Samhandlingskompetanse er vår viktigste ballast når vi møter arbeidslivet. Vi blir utfordret på elementere mellommenneskelige områder for å etablere kontakt og mestre vår relasjonelle hverdag. Ikke rart at sjuåringen har oppdaget viktige, men ofte vanskelige møter med andre. Hvordan bli likt av andre? Hvordan etablere vennskap?

Det moralske lederskap
Samme dagen sjuåringen vår spurte det fundamentale spørsmålet fikk jeg høre hvordan det står til med relasjonskompetansen til en av de høye lederne i vårt nye oljeselskap. Han hadde bosatt seg i et kontormiljø med bare nye og ukjente medarbeidere. Etter en uke lurte alle sammen på om han hadde tenkt å hilse på dem. De registrerte med uro at han passerte døren deres hver dag uten å ofre dem et blikk. Og han skal lede flere tusen mennesker! Sjansen til å lede er trolig alt spolert, han må nøye seg med å administrere medarbeidere.

Det er i slike situasjoner du kan etablere det moralske lederskap. Om du bommer på grunnleggende mellommenneskelige behov må du nøye deg med juridisk ledelse. Et minimum av emosjonell intelligens er en forutsetning for å etablere det moralske lederskap. Det er utrolig at mennesker med relasjonell analfabetisme kan nå så høyt i dagens arbeidsliv! Den som gir slike personer tillit kan ikke skjønne hvilken moralsk katastrofe som venter dem.

Å feste en relasjon
Sjuåringen vår spør etter om hun må lære dette. Svaret er ja. Både gjennom vennskapserfaringer og gjennom familielæring. Kunsten å feste en relasjon er en serie av atferdsnormer som sikrer at relasjoner holder over tid. Det viktigste er trolig din evne til å etablere tillit i forholdet. Er du tillitsverdig i din atferd? Vår toppleder har allerede mistet mye av denne muligheten ved ikke å hilse. Sjuåringen vår har skjønt mye mer. Hun vil ha seg kjæreste en dag og vil lære seg kunsten å bli glad i noen hun skal dele livet med. Her er noen av mine råd til barnet: Å bli glad i noen forutsetter at du gir dem oppmerksomhet og deler tid sammen. Da kan dere bli kjente og finne ut om samholdet har varig mening. Å leke og arbeide sammen er noe av det sikreste vi kan gjøre for å komme nærmere hverandre. Kunsten å være snill på en klok måte sikrer at du blir likt av andre. Vennlighet kan læres og takknemlighet er beviset på at du opplever andres godvilje. Å tørre å bli godvenn er en fin måte å finne seg en kjærest på.

Kan alle feste en relasjon?
Det kan se ut som om mange relasjoner løsner lett. Vennskap og ekteskap ryker overende som korthus. Mennesker skiller lag av årsaker som ofte synes å være bagatellmessige. Grunnen må trolig være at kontaktflaten er liten og at røttene står på løst og tynt underlag. Overfladiskhet i kombinasjon med mistenksomhet og mistro kan hindre mennesker i å etablere dype relasjoner. De vil aldri feste full tillit til andre og forbeholder seg retten til å tvile på alle andre. Slik sett fraskriver de seg muligheten til å stole på andre. Deres utrygghet på andre gjør at ingen får komme innenfor visse grenser. Relasjoner blir aldri festet slik at de holder i et stormkast. Det er rimelig lett å observere mennesker med overfladiske relasjoner rundt seg. De unngår ekte vennskap og flykter fort om noen tilbyr nærhet. Å like og verdsette nærhet er noe barn må lære gjennom kontakt med søsken, foreldre og venner. Blir denne læringen kald og overfladisk vil personen trolig slite med det resten av livet.

Hvordan trene kjærestetekke?
Skolen tar mål av seg til å lære neste generasjon alle våre kulturelle basiskunnskaper. Vi har metodikker for matematikk og språk så langt som vesle vitet strekker til. Hvem lærer barn noe om kontaktferdigheter og atferd som sikrer vennskap? Vår sjuårings spørsmål oppstod etter vel ett års trening i norsk skole. Hun er flink og full av lese- og skriveferdigheter. Men likevel har hun behov som er enda mer fundamentale. Kan foreldre i samarbeid med skolen gi barn svar på disse spørsmålene? Den sosialt hjelpeløse lederen må møte sin arbeidshverdag uten denne kompetansen og vil ikke få moralsk aksept.


Jan Spurkeland