Arbeidsområder:
Relasjonsledelse
Relasjonskompetanse
Relasjonspedagogikk Nyhet
Endring/omstilling
Humor - Helse - Ledelse
Coaching
Kommunikasjon og samhandling
Kontflikthåndtering
Lagutvikling
HMS -
NÆRVÆRSLEDELSE

Intelligent dugløyse

Vi beveger oss inn i nye begreper omkring dyktighet i forhold ansvar og ledelse. Mellom annet sier Daniel Goleman at EQ-kompetanser er avgjørende for vellykket ledelse. På den annen side vet vi at ingen kommer til topps uten en høy intellektuell kapasitet. Spørsmålet er om det gode ledertalentet bør romme mye mer enn tradisjonell intelligens. Hvis vi rendyrker et tradisjonelt syn på at intelligente eller skoleflinke mennesker skal inneha de høyeste stillingene, risikerer vi ikke da at vi også kan få mange eksempler på det jeg på nynorsk vil kalle intelligent dugløyse?

Konsekvensene av intelligent dugløyse kan være følgende:
Lederen vet og skjønner hvordan han skal manipulere i sitt store sjakkspill.
Lederen finner strategier for å overleve.
Lederen finner skinndemokratiske ledelsesmekanismer.
Lederen bryr seg ikke om emosjonelle forhold i organisasjonen.
Lederne distanserer seg fra andres syn på deres dyktighet.
Lederen mister evnen til å se seg sjøl i et realistisk og kritisk helhetsperspektiv.

I en større amerikansk undersøkelse fra 1999 viser J. Kruger og D. Dunning at de dårligste sjefene overdriver sine evner mest. Andre undersøkelser viser at gapet mellom deres egen oppfatning og medarbeidernes oppfatning av dem økte med høyere nivå i organisasjonen. De som befant seg på de høyeste nivåene hadde det minst korrekte synet på hvordan de fungerte sammen med andre.

Vi som velger ledere må se etter andre egenskaper enn ren kognitiv kraft. Vi må ikke la oss blende av ren smartness og verbal staffasje. Smarte ledere vil kunne sette effektive bremser og hindringer i veien for en hel organisasjon over lang tid.

Nylig leste jeg en dansk undersøkelse (Væksthus for ledelse, 2005) omkring vellykkede offentlige ledere. Fremragende ledere har følgende kjennetegn og kjernekompetanser:
1. Relasjonell forståelse
2. Tillitsvekkende sparring
3. Konfronterende intervensjon
4. Insisterende delegering
5. Rotfestet under press

Det sies dessuten at relasjonell forståelse er en forutsetning for flere av de andre kjernekompetansene. Det kan synes som at vi må ha helt andre briller på oss når vi leter etter klok ledelse enn vi stundom har funnet fram. IQ er ingen garanti for suksess innen ledelse – det er bare en av mange kompetanser. God kombinasjon av IQ og EQ er trolig noe av svaret på god kvalifikasjon.

Hvilke refleksjoner får du som leser dette, om du ser deg rundt etter eksempler på intelligent dugløyse? Du kan jo starte med våre toppledere. Vi har kollektivt nettopp valgt og avsatt våre toppledere for landet. Deretter kan du se på din egen organisasjon. Du jobber helt sikkert i en organisasjon med kontinuerlig omstilling. Hvem seiler ut og hvem seiler inn i betydningsfulle stillinger? Hvilken helhetskompetanse og klokskap blir representert på våre topplan?

Organisatorisk musikalitet
Det er nærliggende å tenke på musikk og musikalitet når det dreier seg om evne til å lede andre. På samme måte som det ofte handler om musikalitet i samhandling. Det er komplekse samhandlingsevner som spinnes sammen til noe som gir en form for resonans og harmoni. Se deg rundt etter mennesker som skaper harmoni og vellyd. De har andre kjennetegn enn de som skaper dissonans. Også noe som er helt forskjellig fra høy intelligens.

Det siver gjennom luften som usynlige varmebølger av aksept og respekt. Varmen er merkbar og uten frastøting. Du merker et verdisett bak hvert ord og uttrykk. En personlighet skinner ut gjennom atferd og kommunikasjon. Du dras innover og får ikke følelse av å skyves vekk. Du er omgitt av en merkelig form for positivitet og aktiv personlig interesse. Du er verdsatt og satt i fokus for oppmerksomhet. Det er som å seile - og få vindfulle seil av ren menneskelighet.

Å velge vekk intelligent dugløyse
Vi har nylig hørt om en svensk bedriftslege som forsker på ”langtidsfriske”. Et fantastisk prosjekt som fortjener stor oppmerksomhet. Han finner sammenhenger til ledelse – altså at ledere alltid jobber i helsebransjen. Da må det snart være greitt å henge bjella på kattene – på de som ikke bidrar til bedre helse. Det må snart være greitt å velge bort endimensjonalt og demotiverende organisatorisk dugløyse. Alle dem som kun fikk posisjon på sin intelligens. De kan i verste fall være helsefarlige. Det er ikke bare snakk om det vi gjerne betegner som mennesker med psykopatiske trekk. Det er faktisk en hel hær av mennesker som hersker i kraft av høy IQ - og nesten ingenting mer.


Jan Spurkeland