Arbeidsområder:
Relasjonsledelse
Relasjonskompetanse
Relasjonspedagogikk Nyhet
Endring/omstilling
Humor - Helse - Ledelse
Coaching
Kommunikasjon og samhandling
Kontflikthåndtering
Lagutvikling
HMS -
NÆRVÆRSLEDELSE
Seminar og aktivitet
Bilde
 

Utdanning og studier

For oversikt alle aktuelle studier, vennligst se her >>.

 
Seminarer i REFLEKTORIET  
Autorisasjonsstudier i Relasjonsledelse
Hver vår og høst arrangeres minst ett 3-dagers autorisasjonsstudie i Relasjonsledelse. Studiet legges opp med 2 dagers introduksjon , hjemmeoppgaver og forberedelse til siste dag. Siste dagen skal deltakerne foredra sjøl med ulike fagpresentasjoner fra Relasjonsledelse. Studiet gir autorisasjonsbevis til å undervise i Relasjonsledelse basert på boka Relasjonsledelse.. Vi tar inntil 10 deltakere pr. gruppe.

Lederseminarer
For grupper og lederlag kan vi arrangere seminarer etter skreddersydde opplegg basert på kundens behov. Dette kan være alt fra lagutvikling til mål – og strategiarbeid. REFLEKTORIET er velegnet for konsentrert arbeid omkring interne utfordringer som arbeidsmiljø og konflikthåndtering.
Et velprøvd konsept for erfaringsbasert lederutvikling, LEDERVERKSTEDET, går ut på å dele opplevde lederutfordringer og utvikle praktiske metoder for å håndtere lederhverdagen. Dette kan gjøres i bedriftsinterne grupper eller i sammensatte grupper. Reflektoriet kan ta inntil 10 personer i et slikt seminar.