" />
Arbeidsområder:
Relasjonsledelse
Relasjonskompetanse
Relasjonspedagogikk Nyhet
Endring/omstilling
Humor - Helse - Ledelse
Coaching
Kommunikasjon og samhandling
Kontflikthåndtering
Lagutvikling
HMS -
NÆRVÆRSLEDELSE
Nytt forum for Relasjonspedagogikk på facebook

I nærmeste framtid blir det åpnet en ny facebook side for alle som er interesserte i relasjonspedagogikk. Siden avgrenses til enkeltpersoner som søker om tilgang hos Jan Spurkeland (jspurkel@online.no).

Siden skal være et møtested for skoler og pedagoger som vil holde seg oppdatert på relasjonspedagogiske spørsmål. Erfaringsdeling, rapporter fra praksis i skolen samt nyere forskning vil være aktuelle bidrag. Vi ser for oss at medlemmer kan inviteres til en årskonferanse omkring Relasjonspedagogikk.